Skip to content

Manifest docència

Manifest a 14 de febrer, 2022. Llibertària (también disponible en castellano)

ATUREM ELS PROTOCOLS COVID19, RESTRICCIONS I SEGREGACIÓ A LES ESCOLES! PER LA DEFENSA DELS DRETS DELS INFANTS I JOVES!

Des de fa ja un any i mig observem estupefactes i amb preocupació com a les escoles s’han dut a terme mesures altament restrictives en la gestió de la COVID19. Són mesures emmarcades en protocols canviants i restrictius, emesos pel Departament d’Educació, i que han fomentat l’ús indiscriminat de mascaretes (tant en interiors com en exteriors), el distanciament social a les aules, les quarantenes i confinaments, restriccions a activitats esportives i de lleure, i, en aquest curs escolar, la segregació d’alumnes en funció del seu estat vacunal contra la COVID19.

Quant a les mesures esmentades anteriorment, destaquem el sense sentit del protocol de gestió de casos COVID19 als centres educatius que estableix l’aïllament domiciliari de l’alumnat sa no vaccinat malgrat no es presentin símptomes de la malaltia. És un protocol amb utilitat qüestionable per diversos punts:

 • Amb aquest protocol s’està fent entendre que les persones vacunades són persones immunitzades, i això no és cert. No es poden confondre els conceptes i assimilar vacunació a immunització, ja que estudis demostren que les vacunes actuals contra el COVID19 no eviten ni el contagi ni la transmissió 2.
 • Nens i adolescents presenten un risc extremadament baix de tenir afectacions greus de COVID19. En canvi hi ha actualment un gran nombre d’efectes secundaris reportats 3, incloses lesions permanents i morts, i un gran desconeixement d’efectes secundaris a mig i llarg termini. A diferència d’altres vacunes, aquestes no disposen d’estudis de fertilitat o de càncer associats.
 • Els Departaments de Salut i Educació han promogut i coaccionat per a la vacunació sense observar el principi de precaució ni la llibertat d’elecció. S’han transmès dades de salut de caràcter confidencial als centres escolars i sense consentiment dels pares. D’altra banda, la decisió de la vacunació és una decisió personal sobre el propi cos i la pròpia salut i existeix el dret a la confidencialitat sobre aquesta decisió. Aquest protocol viola totalment aquesta confidencialitat, així com drets fonamentals sobre el propi cos.

Els protocols d’aïllament i quarantena de l’alumnat sa no vaccinat als centres escolars són mesures que atempten contra diversos articles de la legislació vigent:

 • Art. 9.2 CE: vulneració del dret a la llibertat
 • Art. 14 CE: vulneració del dret de ser tots iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació
 • Art. 18 CE: vulneració del dret a la intimitat
 • Art. 27 CE: vulneració del dret a l’educació
 • Art. 172 Codi Penal: presumpte delicte de coacció
 • Art. 173 Codi Penal: presumpte delicte de tracte vexatori
 • Art. 510.1 Codi Penal: presumpte delicte de discriminació

D’altra banda, les mascaretes atempten contra els articles 10 en relació amb el 9.2, 15 i 27 CE, a més d’incórrer en la responsabilitat penal del 172 i del 173.1 CP, i sense comptar en delictes de lesions que poden donar-se més endavant. Aquests protocols tenen caire de recomanació, i en cap cas són d’obligat compliment als centres educatius, els quals podrien haver exercit objecció de consciència cap aquestes mesures.

Fa uns dies la Societat Catalana de Pediatria va emetre un comunicat 4 on es demana la progressiva retirada de totes les mesures de control als centres educatius i activitats de lleure en les properes setmanes. En ell, mostraven la seva preocupació cap a unes mesures, com l’ús de mascaretes, que tenen efectes negatius en àrees fonamentals dels menors com l’aprenentatge, la sociabilitat o la salut mental i emocional 5.

Nombrosos estudis realitzats identifiquen un increment generalitzat d’ansietat, estrès, tristesa, depressió i fins i tot ira 6. De fet, recentment s’ha detectat una correlació entre la durada dels confinaments i les quarantenes i la manifestació de símptomes de trauma i estrès posttraumàtic. No només en els infants i adolescents, també en famílies, professorat i equip directiu.

És per això que demanem:

 • La suspensió immediata del protocol d’aïllament de l’alumnat sa no vaccinat als centres escolars.
 • La suspensió de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta tant al pati com a l’aula, així com l’eliminació dels grups bombolla i les quarentenes de contacte.
 • El reconeixement explícit per part dels centres escolars que la gestió d’aquesta situació ha suposat discriminació i coacció vers els alumnes (i professorat), a fi i efecte que no es tornin a repetir fets on es vulnerin els Drets Fonamentals de tota la Comunitat Educativa.

Elaborat per: LLIBERTÀRIA, 14 DE FEBRER de 2022

 1. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya (11 gener 2022). Gestió de casos de covid-19 als centres educatius Curs 2021-2022 https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/es coles/gestio-casos-centres-educatius.pdf

 1. Kampf, G. (2021). The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing. The Lancet Regional Health – Europe (11) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776221002581?via%3Dihub

 1. Plus de 1000 études et/ou rapports scientifiques sur les dangers associés aux injections Covid https://resistance-mondiale.com/plus-de-1000-etudes-et-ou-rapports-scientifiques-sur-les-dangers-ass ocies-aux-injections-covid

 1. Societat Catalana de Pediatria (31 gener 2022). Posicionament per la retirada progressiva de les mesures de control de la infecció per SARS-CoV-2 als centres educatius http://intranet.academia.cat/files/204-9561-FITXER/Posicionamentmesuresescolesgen2022.pdf

 1. Rémy, A, Salinier, C, Béchet, S., Dolard, C., Kochert, F., Bocquet, A., Levy, C. (2021) Face Masks in Young Children During the COVID-19 Pandemic: Parents’ andPediatricians’PointofView doi:10.3389/fped.2021.676718 https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fped.2021.676718

 1. Bueno, D. (17 gener 2022) ¿Está cambiando el cerebro de niños y niñas a causa de la pandemia? https://theconversation.com/esta-cambiando-el-cerebro-de-ninos-y-ninas-a-causa-de-la-pandemia-17 4920

Doneu suport al manifest

Suports recollits fins al moment: 451